Båtcamping
by on 7 February, 2019
340 views

Du som seiler fra et land utenfor EU til Sverige, kan ha båten midlertidig i Sverige i 18 måneder uten å betale gebyrer.

Definisjonen av en fritidsbåt er en båt som:

  •  Brukes kun til privat bruk, dvs. ikke for kommersiell bruk
  • Seiler "på egen hånd"
  • Har bare forsyninger eget bruk og personlige eiendeler til mannskapet ombord.

Avklar med svenske tollvesen

Hvis du tar din fritidsbåt til Sverige fra et land utenfor EU, for eksempel Norge, trenger du ikke å rapportere det til tollverket. Dette gjelder så lenge du er i Sverige og i maksimalt 18 måneder. Så snart du forlater Sverige, bør du seile tilbake båten. Hvis du velger å forlate båten i Sverige, må du rapportere det til tollverket og foreta en importvarsling.

Hvis du tar med deg varer når du seiler en fritidsbåt over den svenske grensen, må du kanskje rapportere det til tollverket. Reglene er forskjellige avhengig av hvor du kommer fra og hvilke varer du tar med deg på båten. Les mer..

Posted in: News
Be the first person to like this.