Den norske los, bind 3. Jærens rev å Stad

19 August, 2019 by , in Navigasjon

Bøkene er en informasjonskilde som inneholder blant annet kart, losskisser, seilingsanvisninger for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser, distansetabeller med mer. Viktig informasjon om vær, vind og tidevannsstrømmer er også å finne. De er tilrettelagt for å dekke fritidsflåtens spesielle behov for informasjon.

Rune Hansen
Rune Hansen, 19 August, 2019
199 Views , 10 Downloads, 0 Comments, 0 Likes
Be the first person to like this.

Du må logge deg på eller opprette en gratis konto for å kunne laste ned dokumenter.