Avtalevilkår for batcamping.no

Erklæring om plikter og rettigheter - Revesjon 25.05.2018

Båtcamping.no er eier av domene: batcamping.no - båtcamping.no - onechoice.no og onechoice.se. Dette nettstedet blir omtalt som "Båtcamping.no" i avalevilkårene.

Denne erklæring om plikter og rettigheter ("erklæring", "betingelser" eller "SRR") er basert på båtcamping.no prinsipper og styrer forholdet vårt til brukerne og andre som samhandler med båtcamping.no. Ved å gå inn på og bruke båtcamping.no godtar du denne erklæringen med aktuelle oppdateringer i henhold til del 14 nedenfor. Du finner også ressurser nederst i dette dokumentet som kan hjelpe deg med å forstå hvordan båtcamping.no fungerer.

Personvern

Personvernet ditt er viktig for oss. Vi har utformet retningslinjene for bruk av informasjon for å formidle viktig opplysninger om hvordan du kan bruke båtcamping.no til å dele informasjonen med andre, og om hvordan vi samler inn og bruker innholdet ditt og informasjonen din. Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene for bruk av informasjon, slik at du kan ta veloverveide beslutninger.

Deling av innhold og informasjon

Du eier alt innhold og all informasjon som du publiserer på båtcamping.no, og du kan kontrollere hvordan du deler dette, via innstillingene for personvern og applikasjoner.

I tillegg:

1. Når det gjelder innhold som er beskyttet av opphavsrett, for eksempel bilder og videoer (opphavsrettsbeskyttet innhold), gir du oss følgende spesifikke tillatelser, underlagt innstillingene dine for personvern og applikasjoner: Du gir oss en ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri og verdensomfattende lisens, underlisensierbar, til å bruke alt opphavsrettsbeskyttet innhold du publiserer offentlig på eller i forbindelse med båtcamping.no.no nettsted(åndsverklisens). Åndsverklisensen opphører når du sletter det åndsverkbeskyttede innholdet ditt eller brukerkontoen din, med unntak av tilfeller der du har delt innholdet med andre brukere og de ikke har slettet det.

2. Når du sletter opphavsrettsbeskyttet innhold, slettes det på en måte som ligner på når du tømmer papirkurven på en datamaskin. Du må imidlertid være innforstått med at fjernet innhold fortsatt kan ligge lagret i sikkerhetskopier i en rimelig tidsperiode (men det vil ikke være tilgjengelig for andre).

3. Når du bruker en applikasjon, kan det hende at applikasjonen ber om å få tilgang til innholdet ditt og informasjonen din, i tillegg til innhold og informasjon som andre har delt med deg. Vi krever at applikasjoner respekterer personvernet ditt, og avtalen din med applikasjonen kontrollerer hvordan applikasjonen kan bruke, lagre og overføre innholdet ditt og informasjonen din. (Hvis du vil lese mer om plattformen, inkludert om hvordan du kan kontrollere hva slags informasjon andre personer kan dele med applikasjoner, kan du lese retningslinjene for bruk av informasjon og se plattformsiden.)

4. Når du publiserer innhold eller informasjon med innstillingen Offentlig, betyr dette at du gir alle, inkludert personer utenfor båtcamping.no, tilgang til og tillatelse til å bruke den aktuelle informasjonen og knytte den til deg (dvs. navnet og profilbildet ditt).

5. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger og andre forslag fra deg angående båtcamping.no, men du må være innforstått med at vi kan bruke disse uten å være forpliktet til å kompensere deg for dette (på samme måte som du ikke er forpliktet til å sende dem inn).

Sikkerhet

Vi gjør vårt aller beste for å holde båtcamping.no sikkert, men vi kan ikke garantere for dette. Vi trenger din hjelp til å holde båtcamping.no sikkert, og det inkluderer at du forplikter deg til:

1. Du skal ikke publisere uautorisert kommersiell kommunikasjon (f.eks. spam) på båtcamping.no.

2. Du skal ikke samle inn innhold eller informasjon fra brukere eller på annen måte bruke båtcamping.no på en automatisert måte (f.eks. ved hjelp av en bot, robot, spider eller scraper) uten tillatelse fra oss på forhånd.

3. Du skal ikke ta del i ulovlig MLM-virksomhet (Multi-Level Marketing), for eksempel pyramidespill, på båtcamping.no.no.

4. Du skal ikke laste opp virus eller annen skadelig kode.

5. Du skal ikke anmode noen om å gi deg innloggingsinformasjon til eller tilgang til en brukerkonto som tilhører noen andre.

6. Du skal ikke mobbe, true eller trakassere brukere.

7. Du skal ikke publisere innhold som: er hatsk, truende eller pornografisk, oppfordrer til vold eller inneholder nakenhet, umotivert vold eller grafiske skildringer av vold.

8. Du skal ikke utvikle eller drifte en tredjepartsapplikasjon som inneholder alkoholrelatert, datingrelatert eller annet innhold beregnet på voksne (inkludert annonser) uten behørig alderbegrensning.

9. Du skal følge våre retningslinjer for kampanjer og alle gjeldende lover dersom du annonserer for eller tilbyr en konkurranse, en gaveartikkel eller et lotteri ("kampanje") på båtcamping.no.

10. Du skal ikke bruke båtcamping.no til å utføre aktivitet som er ulovlig, villedende, ondsinnet eller diskriminerende.

11. Du skal ikke gjøre noe som kan deaktivere, overbelaste eller svekke driften av båtcamping.no, for eksempel utføre et tjenestenektangrep eller hindre av sidegjengivelse eller annen funksjonalitet på båtcamping.no.

12 .Du skal ikke oppfordre til eller muliggjøre noen form for brudd på denne erklæringen eller våre retningslinjer.

Registrering og kontosikkerhet

båtcamping.no-brukere må oppgi ekte navn og informasjon, og vi trenger din hjelp for å sørge for at dette skjer. Her er noen forpliktelser du gjør overfor oss med tanke på registrering av og opprettholdelse av sikkerheten til brukerkontoen din:

1. Du skal ikke oppgi falske personopplysninger på båtcamping.no, eller opprette en brukerkonto for noen andre enn deg selv uten tillatelse. Du skal oppgi hvem du er på profilen din, dette for seriøsitet samt sikkerheten ovenfor våre medlemmer på båtcamping.no.
2. Du skal ikke opprette mer enn én personlig brukerkonto.
3. Hvis vi deaktiverer brukerkontoen din, skal du ikke opprette en ny uten vår tillatelse.
4. Du skal ikke bruke den personlige tidslinjen din hovedsakelig til kommersielle formål, men skal bruke en båtcamping.no - side til slike formål.
5. Du skal ikke bruke båtcamping.no hvis du er under 13 år gammel.
6. Du skal ikke bruke båtcamping.no hvis du er en dømt seksualforbryter.
7. Du skal holde kontaktinformasjonen din nøyaktig og oppdatert.
8. Du skal ikke dele passordet ditt med noen (for utviklere gjelder dette for den hemmelige nøkkelen), la noen andre få tilgang til brukerkontoen din eller gjøre noe annet som kan svekke sikkerheten til brukerkontoen din.
9. Du skal ikke overføre brukerkontoen din (inkludert sider eller applikasjoner du administrerer) til andre uten først å få innhente skriftlig tillatelse fra oss.
10. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller ta tilbake brukernavnet eller en lignende identifikator som du har valgt for brukerkontoen eller siden din, hvis dette etter vår oppfatning er hensiktsmessig (for eksempel hvis eieren av et varemerke klager på et brukernavn som ikke ligner veldig på det virkelige navnet til brukeren).

Beskyttelse av andre personers rettigheter

Vi respekterer andre personers rettigheter og forventer at du gjør det samme.

1. Du skal ikke publisere innhold eller gjøre andre handlinger på båtcamping.no som krenker eller bryter med andre personers rettigheter, eller som på annet vis bryter loven.
2. Vi kan fjerne hvilket som helst innhold eller hvilken som helst informasjon du publiserer på båtcamping.no, hvis vi mener at det eller den bryter med denne erklæringen eller våre retningslinjer.
3. Vi tilbyr verktøy for å hjelpe deg med å beskytte åndsverkrettighetene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til siden Slik rapporterer du en antatt krenkelse av åndsverk.
4. Hvis vi fjerner noe av innholdet ditt fordi det krenker opphavsretten til en annen person, og du mener at vi har fjernet det ved en feiltakelse, gir vi deg muligheten til å klage på dette.
5. Hvis du gjentatte ganger krenker andres opphavsrett, vil vi deaktivere brukerkontoen din når det er nødvendig.
6. Du skal ikke bruke noen av våre varemerker eller opphavsretter (inkludert båtcamping.no, batcamping.no- og båtcamping-logoen, OC, One, Poke, Bok og Veggen), eller andre merker som til forveksling ligner, uten vår skriftlige forhåndstillatelse eller der retningslinjene for bruk av merkevarer gir uttrykkelig tillatelse til det.
7. Hvis du samler inn informasjon fra brukere, skal du: innhente deres samtykke, gjøre det klart at det er du (og ikke båtcamping.no) som samler inn informasjonen, og publisere retningslinjer for personvern som forklarer hvilken informasjon du samler inn, og hvordan du har tenkt til å bruke den.
8. Du skal ikke publisere noens identifikasjonsdokumenter eller sensitive økonomiske opplysninger på båtcamping.no.
9. Du skal ikke tagge brukere eller sende e postinvitasjoner til personer som ikke er brukere, uten deres samtykke. båtcamping.no tilbyr verktøy for sosial rapportering som gir brukerne muligheten til å gi tilbakemelding om tagging.

Mobiltelefoner og andre enheter

1. Vi tilbyr for øyeblikket mobiltjenestene våre gratis (under utvikling), men vær oppmerksom på at standardprisene og -avgiftene til mobiloperatøren din, f.eks. for tekstmeldinger, likevel gjelder.
2. Hvis du endrer eller deaktiverer mobiltelefonnummeret ditt, skal du oppdatere kontoinformasjonen på båtcamping.no innen 48 timer for å sikre at meldingene dine ikke sendes til personen som overtar det gamle nummeret ditt.
3. Du gir samtykke og alle nødvendige rettigheter slik at brukere kan synkronisere (inkludert via en applikasjon) enhetene sine med all informasjon som er synlig for dem på båtcamping.no.

Betalinger

Hvis du utfører en betaling på båtcamping.no eller bruker båtcamping.no-kreditter, godtar du betalingsbetingelsene våre.

Vi garanterer ikke at plattformen båtcamping.no alltid vil være gratis.

Spesielle bestemmelser for sosiale programtillegg

Hvis du legger til våre sosiale programtillegg, som Del-knappen og Liker-knappen, på nettstedet ditt, gjelder følgende tilleggsbetingelser for deg:
1. Vi gir deg tillatelse til å bruke båtcamping.no`s sosiale programtillegg, slik at brukere kan publisere lenker til eller innhold fra nettstedet ditt på båtcamping.no.
2. Du gir oss tillatelse til å bruke, og tillater andre å bruke, slike lenker og slikt innhold på båtcamping.no.
3. Du skal ikke plassere båtcamping.no`s sosiale programtillegg på noen side som har innhold som ville brutt med denne erklæringen hvis det hadde blitt publisert på båtcamping.no.

Spesielle bestemmelser for utviklere og personer som drifter applikasjoner og nettsteder

Hvis du er en utvikler av, eller drifter, en plattformapplikasjon eller et plattformnettsted, gjelder følgende tilleggsbetingelser for deg:
1. Du er ansvarlig for applikasjonen, applikasjonens innhold og alt du bruker plattformen til. Dette innebærer at du sørger for at applikasjonen eller din bruk av plattformen oppfyller retningslinjene for båtcamping.no-plattformen og retningslinjene for annonsering.

Din tilgang til og bruk av data du mottar fra båtcamping.no, er underlagt følgende begrensninger:

1. Du skal kun be om data du behøver for å drifte applikasjonen.
2. Du skal ha retningslinjer for personvern som informerer brukerne om hvilke brukerdata du bruker, hvordan du vil bruke, vise, dele eller overføre disse dataene, og at du skal inkludere URL-en for dine retningslinjer for personvern i Utvikler-applikasjonen.
3. Du skal ikke bruke, vise, dele eller overføre en brukers data på en måte som ikke stemmer overens med retningslinjene dine for personvern.
4. Du skal slette alle data du har mottatt fra oss som gjelder en bruker, hvis brukeren ber deg om det. Du skal i tillegg tilby en funksjon som gjør at brukeren kan sende deg en slik forespørsel.
5. Du skal ikke inkludere data du mottar fra oss som gjelder en bruker, i noen form for reklame eller annonse.
6. Du skal ikke, verken direkte eller indirekte, overføre data du mottar fra oss, til (eller bruke slike data i tilknytning til) annonsenettverk, annonsebørser, annonsemeglere eller andre annonserelaterte verktøysett, selv om en bruker gir samtykke til dette.
7. Du skal ikke selge brukerdata. Hvis du blir kjøpt opp av eller slås sammen med en tredjepart, kan du fortsette å bruke brukerdata innenfor applikasjonen din, men du kan ikke overføre data utenfor applikasjonen.
8. Vi kan kreve at du sletter brukerdata hvis du bruker disse på en måte som vi mener er uforenlig med brukernes forventninger.
9. Vi kan begrense tilgangen din til data.
10. Du skal rette deg etter alle begrensningene som fremgår i retningslinjene for båtcamping.no-plattformen.
11. Du skal ikke gi oss informasjon som du på egen hånd har samlet inn fra en bruker eller innholdet til en bruker, uten brukerens samtykke.
12. Du skal gjøre det enkelt for brukere å fjerne eller koble seg fra applikasjonen din.
13. Du skal gjøre det enkelt for brukere å kontakte deg. Vi kan også oppgi e postadressen din til brukere som hevder at du har krenket eller på annen måte gjort noe som bryter med rettighetene deres.
14. Du skal tilby kundestøtte for applikasjonen din.
15. Du skal ikke vise annonser fra tredjeparter eller Internett-søkebokser på www.båtcamping.no.
16. Vi gir deg alle rettighetene du trenger for å bruke kode, API-er, data og verktøy du mottar fra oss.
17. Du skal ikke selge, overføre eller underlisensiere båtcamping.no kode, API-er eller verktøy.
18. Du skal ikke feilrepresentere forholdet ditt til båtcamping.no til andre.
19. Du kan bruke logoene som vi gjør tilgjengelige for utviklere eller legge ut en pressemelding eller annen offentlig kunngjøring så lenge du følger retningslinjene for båtcamping.no-plattformen.
20 .Vi kan utgi en pressemelding som beskriver forholdet vårt til deg.

Applikasjoner - Du skal følge alle gjeldende lover. Især skal du (hvis aktuelt)

1. Etterleve Video Privacy Protection Act (VPPA) og skaffe nødvendig samtykke fra brukere slik at brukerdata som er underlagt VPPA, kan deles på båtcamping.no. Du erklærer data ikke vil utleveres til oss som følge av den vanlige driften av virksomheten din.
2.Vi garanterer ikke at plattformen alltid vil være gratis.
3. Du gir oss alle nødvendige rettigheter til å sørge for at applikasjonen din fungerer sammen med båtcamping.no, inkludert retten til å innlemme innhold og informasjon du oppgir til oss, i strømmer, tidslinjer og brukerhendelser.
4. Du gir oss rettigheten til å lenke til applikasjonen din eller ramme den inn samt å plassere innhold, inkludert annonser, rundt applikasjonen din.
5. Vi kan analysere applikasjonen din, innholdet ditt og dataene dine til ethvert formål, inkludert kommersielle (f.eks. til målrettet annonsering og indeksering av innhold for søk).
6. Vi kan revidere applikasjonen din for å sørge for at den er trygg for brukerne.
7. Vi kan opprette applikasjoner som tilbyr liknende funksjoner og tjenester som, eller på annen måte konkurrerer med, applikasjonen din.

Om annonser og annet kommersielt innhold som leveres eller fremheves av båtcamping.no

Målet vårt er å levere annonser og annet kommersielt eller sponset innhold som er verdifullt for våre brukere og annonsører. For at vi skal kunne gjøre dette, samtykker du i følgende:

1.Du gir oss tillatelse til å bruke navnet ditt, profilbildet ditt, innholdet ditt og informasjonen din (f.eks. en merkevare du liker, eller en handling du deler) i tilknytning til kommersielt, sponset eller relatert innhold som leveres eller fremheves av oss. Dette betyr for eksempel at du tillater at en bedrift eller annen enhet betaler oss for å vise ditt navn og/eller profilbilde med ditt innhold eller din informasjon, uten noen kompensasjon til deg. Hvis du har valgt et spesifikt publikum for innholdet ditt eller informasjonen din, respekterer vi valget ditt når vi bruker innholdet eller informasjonen.
2.Vi gir ikke innholdet ditt eller informasjonen din videre til annonsører uten tillatelse fra deg.
3.Du er innforstått med at vi kanskje ikke alltid kan identifisere at betalingstjenester og -kommunikasjon er betalingsbelagte.

Spesielle bestemmelser for annonsører

Du kan nå frem til ønsket målgruppe ved å kjøpe annonser på båtcamping.no eller på utgivernettverket vårt. Følgende tilleggsbetingelser gjelder for deg hvis du legger inn en bestilling via vår annonseringsportal på Internett (bestilling):

1. Når du legger inn en bestilling, forteller du oss hva slags annonse du vil kjøpe, hvor mye penger du vil bruke, og anbudet ditt. Hvis vi godtar bestillingen din, leverer vi annonsen så snart vi har ledig annonseplass. Når vi leverer annonsen din, gjør vi vårt beste for å levere annonsen til publikumet du har spesifisert, men vi kan ikke garantere at den når frem til riktig målgruppe i alle tilfeller.
2. Det kan hende vi utvider målgruppekriteriene du har angitt, hvis vi tror at dette kan øke effektiviteten til annonsekampanjen din.
3. Du skal betale for bestillingene dine i henhold til betalingsbetingelsene våre. Vi beregner hva du skylder oss, basert på sporingsmekanismene våre.
4. Annonsene dine skal oppfylle retningslinjene våre for annonsering.
5. Vi avgjør størrelsen, plasseringen og posisjoneringen til annonsene dine.
6. Vi garanterer ikke for aktiviteten som annonsene dine skaper, for eksempel antall klikk annonsene dine får.
7. Vi kan ikke kontrollere hvordan klikk genereres på annonsene dine. Vi har systemer som prøver å oppdage og filtrere enkelte typer aktivitet, men vi er ikke ansvarlige for klikkesvindel, teknologiske problemer eller annen mulig ugyldig klikkeaktivitet som kan påvirke kostnadene ved å kjøre annonser.
8. Du kan når som helst kansellere bestillingen din via annonseportalen vår, men det kan ta opptil 24 timer før annonsene slutter å vises. Du er ansvarlig for å betale for annonsene som kjøres.
9. Lisensen vår til å vise annonsen din opphører når vi har fullført bestillingen. Du er imidlertid innforstått med at dersom brukere samhandler med annonsen din, kan annonsen bli værende til brukerne sletter den.
10. Vi kan bruke annonsene dine og beslektet innhold og informasjon til markedsførings- og promoteringsformål.
11. Du skal ikke komme med en pressemelding eller annen offentlig kunngjøring om forholdet ditt til båtcamping.no uten skriftlig tillatelse fra oss på forhånd.
12. Vi kan avvise eller fjerne annonsen din, uansett årsak.
13. Hvis du legger ut annonser på vegne av noen andre, må du ha tillatelse til å legge ut disse annonsene, inkludert følgende:
1. Du garanterer at du har juridisk rett til å binde annonsøren til denne erklæringen.
2. Du godtar at dersom annonsøren du representerer, bryter med denne erklæringen, kan vi holde deg ansvarlig for bruddet.

Spesielle bestemmelser for firma/org. sider

Hvis du oppretter eller administrerer en side på båtcamping.no eller kjører en kampanje eller et tilbud på siden din, godtar du våre betingelser for sider.

Spesielle bestemmelser for programvare

1.Hvis du laster ned eller bruker programvare fra oss, for eksempel et frittstående programvareprodukt, an applikasjon eller et nettleser-programtillegg, samtykker du i at programvaren fra tid til annen kan laste ned og installere oppgraderinger, oppdateringer og tilleggsfunksjoner fra oss, slik at vi kan forbedre og videreutvikle programvaren.
2.Du skal ikke endre, lage avledede verk av, dekompilere eller på annen måte ekstrahere kildekode fra oss, med mindre du har uttrykkelig tillatelse til dette under en lisens for åpen kildekode eller har fått uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.

Endringer

1 .Med mindre endringen innføres av juridiske eller administrative årsaker eller for å korrigere en unøyaktig erklæring, gir vi deg sju (7) dagers varsel (for eksempel ved å publisere endringen på siden båtcamping.no og en mulighet til å kommentere endringer i denne erklæringen. Du kan også gå til siden båtcamping.no og klikke Liker på den for å få oppdateringer om endringer i denne erklæringen.
2. Hvis vi gjør endringer i retningslinjer som henvises til eller inngår i denne erklæringen, kan vi varsle om dette på nettstedet.
3. Din fortsatte bruk av båtcamping.no etter endringer i vilkårene våre utgjør ditt samtykke i de endrede betingelsene.

Avslutning

Hvis du bryter med denne erklæringens bokstav eller ånd eller på annen måte utsetter oss for risiko eller mulig juridisk ansvar, kan vi sperre tilgangen din til hele eller deler av båtcamping.no. Vi vil varsle deg om dette per e post eller neste gang du prøver å logge inn på brukerkontoen din. Du kan også når som helst slette brukerkontoen din eller deaktivere applikasjonen din. I alle slike tilfeller opphører denne erklæringen, men følgende bestemmelser vil fortsatt gjelde: 2.2, 2.4, 3–5, 8.2, 9.1–9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 og 15-19.

Tvister

1. Du skal løse alle krav, rettsspørsmål eller tvister (krav) du har med oss som oppstår fra eller er relaterte til denne erklæringen eller båtcamping.no, utelukkende i norge, og du aksepterer å være underlagt den personlige jurisdiksjonen til denne domstolen dersom du vil gå rettens vei med slike krav. Lovene i norge skal gjelde for denne erklæringen, så vel som for alle krav som skulle oppstå mellom deg og oss, uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikter.
2. Hvis noen kommer med et krav mot oss som er relatert til dine handlinger, ditt innhold eller din informasjon på båtcamping.no,batcamping.no, skal du holde oss skadesløse fra og mot alle skader, tap og utgifter (inkludert rimelige juridiske kostnader) relatert til et slikt krav. Selv om vi oppgir regler for brukeroppførsel, kontrollerer eller styrer vi ikke brukernes handlinger på båtcamping.no. Vi er heller ikke ansvarlige for innhold eller informasjon som brukere overfører eller deler på båtcamping.no. Vi er ikke ansvarlige for fornærmende, upassende, uanstendig, ulovlig eller på annen måte støtelig innhold eller informasjon du eventuelt møter på båtcamping.no. Vi er ikke ansvarlige for oppførselen til båtcamping.no-brukere hverken på eller utenfor Internett.

3.VI PRØVER Å HOLDE BÅTCAMPING.NO OPPDATERT, FEILFRITT OG SIKKERT, MEN DU BRUKER NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO. VI LEVERER BÅTCAMPING.NO SLIK DET ER, UTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, HERUNDER BLANT ANNET UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. VI GARANTERER IKKE AT BÅTCAMPING.NO ALLTID ER TRYGT, SIKKERT OG FEILFRITT, ELLER AT BÅTCAMPING.NO ALLTID FUNGERER UTEN AVBRUDD, FORSINKELSER ELLER DEFEKTER. BÅTCAMPING.NO ER IKKE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTS HANDLINGER, INNHOLD, INFORMASJON ELLER DATA, OG DU GIR OSS OG VÅRE EIERE, REPRESENTANTER, ANSATTE OG AGENTER ANSVARSFRIHET MOT EVENTUELLE KRAV OG ERSTATNINGSSAKER, KJENTE OG UKJENTE, SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED EVENTUELLE KRAV DU SKULLE HA MOT EN SLIK TREDJEPART. VI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR TAPT PROFITT ELLER ANDRE FØLGESKADER, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER TILKNYTTET TREDJEPART.

Definisjoner

1. Med båtcamping.no mener vi funksjonene og tjenestene som vi gjør tilgjengelige, inkludert via (a) nettstedet vårt på www.båtcamping.no og alle andre båtcamping.no-merkede nettsteder eller nettsteder med relaterte merker (inkludert underdomener, internasjonale versjoner, miniprogrammer og mobile versjoner), (b) plattformen vår, (c) sosiale programtillegg, f.eks. Liker-knappen, Del-knappen og andre lignende tillegg, og (d) andre medier, annen programvare (f.eks. verktøylinjer), andre enheter eller andre nettverk som nå eksisterer eller blir utviklet i fremtiden.

2. Med plattformen mener vi et sett med API-er og tjenester (f.eks. innhold) som gjør det mulig for andre, inkludert applikasjonsutviklere og nettstedoperatører, å hente data fra båtcamping.no eller sende oss data.
3. Med informasjon mener vi fakta og annen informasjon om deg, inkludert handlinger utført av brukere og ikke-brukere som samhandler med båtcamping.no.
4. Med innhold mener vi alt du eller andre brukere publiserer på båtcamping.no som ikke inkluderes i definisjonen av informasjon.
5. Med data, brukerdata eller brukerens data mener vi alle data, inkludert en brukers innhold eller informasjon, som du eller tredjeparter kan hente fra båtcamping.no eller sende til båtcamping.no via plattformen.
6. Med publisere mener vi å publisere på båtcamping.no, eller på annen måte gjøre tilgjengelig ved å bruke båtcamping.no.
7. Med bruke mener vi bruke, kopiere, fremføre eller vise offentlig, distribuere, modifisere, oversette og lage avledede verk.
8. Med aktiv registrert bruker mener vi en bruker som har logget seg inn på båtcamping.no minst én gang i løpet av de siste 30 dagene.
9. Med applikasjon mener vi alle applikasjoner eller nettsteder som bruker eller har tilgang til plattformen, i tillegg til alt annet som mottar eller har mottatt data fra oss. Hvis du ikke har tilgang til plattformen lenger, men ikke har slettet alle data fra oss, gjelder termen applikasjon frem til du sletter disse dataene.