Personvern - Behandlingsgrunnlag og samtykke

Når vi samler inn personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre en avtale, eller et oppdrag fra deg, vil vi ikke be om et særskilt samtykke. båtcamping.no behandler opplysninger om deg innenfor rammen av reglene i personopplysningsloven og andre særskilte lovregler om behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?
- Personopplysningene dine får vi direkte fra deg når du melder deg inn, eller bestiller medlemsartikler eller tjenester.

Vi håndterer følgende personopplysninger:
-Opplysninger om din identitet: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse og fødselsdato.

Behandling av dine personopplysninger:
Vi behandler dine personopplysninger ut fra båtcamping.no`s administrative behov. I praksis dreier dette seg om:

- Verifisering av medlemmer
- Administrasjon av medlemmer og deres tilknytning til båtcamping.no, herunder fakturering av evt.  medlemsavgift og kjøp av medlemsartikler.

- Gi deg løpende informasjon om aktiviteter og fordeler knyttet til ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg mot å motta slik informasjon.
- Behandle henvendelser fra deg

Vi gir ikke fra oss opplysninger om deg til andre parter med mindre slik utlevering er lovbestemt, nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller for å fremholde et krav mot deg.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og tillitsvalgte som har et tjenestelig behov. Alle våre ansatte har taushetsplikt om alt vedrørende ditt medlemskap unntatt i forhold til påtalemyndigheter ved lovbrudd.

Det stilles samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre eksterne leverandører som hos oss selv. båtcamping.no benytter, i likhet med andre organisasjoner, ulike leverandører for å levere tjenestene vi tilbyr. Slike tredjepartsleverandører kan få ansvar for å behandle personopplysninger i den grad det er relevant for oppdraget.

Informasjonssikkerhet:
Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg.

SSL-kryptert forbindelse:
SSL står for Secure Sockets Layer og betyr at dataene som sendes mellom en brukermaskin (deg) og tjenermaskin (server/båtcamping.no) er kryptert. Dette gjøres for at andre skal ikke skal kunne snappe opp og lese dataene som sendes mellom din maskin og båtcamping.no, gjennom å sette opp lytteposter eller tappe datalinjene.
Nettadresser som er sikret med SSL, begynner med https://: i stedet for http://, så enkelt er det f.eks. å sjekke om en nettside er sikret med SSL eller ikke. Av samme grunn kalles SSL også ofte for HTTPS.

Slette brukerkonto:
Bruker kan når som helst logge seg inn på "Konto innstillinger" og latste ned informasjonsdate og eller slette brukerkonto. Slettes brukerkonto vil alle data bli slettet og konto kan ikke gjennopprettes.

Svar på personvernspørsmål:
Du kan få tilgang til dine personopplysninger hos oss når som helst. Alle disse opplysningene vil du i fremtiden finne gjennom "Konto Innstillinger" hvor en kopi av opplysningene vi har samlet kan lastes ned. Bruker kan også slette brukerkontoen fra "Konto Innstillinger". Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Ved å bli bruker av båtcamping.no godkjenner du at overstående data blir lagret inntil medlemskapet blir slettet av bruker.